Boot verzekering« Back to Questions List

Zorg voor een goede boot verzekering. Van de zomer op weg naar Vlieland lagen wij te wachten met onze Rego Pilot 39 motorboot voor de grote Lorentzsluis, te Kornwerderzand, het licht gaat op groen en varen de sluis in. Wij zien nog wel dat een grote Duitse zeilboot wat moeite heeft om los van het remwerk te komen. Wij leggen voor in de sluis aan, op een metertje van de sluisdeur. De Duitse zeilboot komt een meter of vijf achter ons liggen. Terwijl ik op mijn achter reling leun en in de sluis kijk hoe alle boten binnenvaren hoor ik de sluismeester roepen dat de Duitse zeilboot aansluiten moet. Eventjes daarna hoor ik een felle knal en zie de voorlandvast van deze boot breken, tegelijkertijd zie ik de boeg op me afstormen en loop weg van de reling, daarna ramt de boot de kuipwand en reling naar binnen. Geen gewonden maar een hoop schade aan onze boot maar gelukkig niets structureels met het onderwaterschip, etc. We varen de sluis uit en aan het remwerk regelen we de papierwinkel af met de Duitse schipper. Deze verklaart nog wel dat hij een probleem heeft met zijn gashendels van zijn twee motorige zeiljacht van 16 meter en 30 ton, tevens erkent hij dat hij de veroorzaker is van deze schade. Wij vervolgen onze tocht naar Vlieland en bij terugkeer in onze haven een paar dagen later regelen we de schade met onze verzekering ANWB/Unigarant, waar bij we een Casco (Allrisk) verzekering hebben. De experts komen langs en daarna wordt er tijdelijk wat recht gebogen en dicht geschilderd want we willen nog wel op vakantie met de boot naar de Oostzee. Offertes voor de reparatie worden door ons aangevraagd bij diversen werven waar je wel langs moet met de boot en die niet allemaal staan te juichen om voor verzekeringsmaatschappijen en experts te werken. Het totale schadebedrag komt ongeveer op vijftienduizend euro uit en het werk wordt gegund aan Jan Kok Scheepswerf te Leimuiden, die het in najaar vakkundig en onzichtbaar herstelt. Ondertussen al een keer een voorschot van de verzekering gekregen en dan valt de eind afrekening van de verzekering in de bus, alles wordt vergoed zo ook de door ons gemaakte kosten, echter het eigen risico wordt niet vergoed want de Duitse verzekering, Pantaenius, van de tegenpartij beroept zich op een overmacht situatie. Op een vraag van ons aan onze verzekering wordt keurig uitleg gegeven en hierbij de citaten: De verhaalskosten zijn te hoog. Ik heb geprobeerd uw schade en het eventuele eigen risico te verhalen. Helaas is dat niet gelukt. De verzekeraar (Pantaenius) beroept zich op overmacht omdat de oorzaak van de aanvaring een technisch mankement in het vaartuig was (de gashendels van de motoren) en geen menselijk handelen. Zouden wij de regresactie voort willen zetten dan moeten we gaan procederen, waarbij de kosten, zoals advocaatkosten, zeker de baten te boven zullen gaan. De kosten worden dan te hoog ten opzichte van het schadebedrag. Daarom hebben wij besloten om niet verder te gaan. Dit betekent ook dat uw eventuele eigen risico niet wordt vergoed. Uw no-claimkorting blijft gelijk. Deze schade heeft geen invloed op uw schadevrije jaren. In Nederland hebben het overgrote deel van de verzekeraars afgesproken zich niet te beroepen op een technisch mankement als dat het geval is in een vaartuig en er daardoor schades ontstaan. Ik heb helaas reeds meerdere van dit soort schades in behandeling gehad en er zijn buitenlandse verzekeraars die zich wél beroepen op overmacht als de oorzaak een technisch mankement in het vaartuig is. Zeker in het zeerecht is dit gebruikelijk. U vraagt mij of de schipper van het schadeveroorzakende vaartuig niet persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden. Daar kan ik heel kort over zijn, dat gaat niet. De overmacht waar Pantaenius zich op beroept, geldt ook voor de schipper, als die al de scheepseigenaar is. Enkel de scheepseigenaar is aan te spreken en niet de persoon die aan het roer stond op het schademoment (geldt wereldwijd, conform wet- en regelgeving, in Nederland Burgerlijk Wetboek, boek 8, artikel 544). Pantaenius zal, als gesubrogeerd verzekeraar, altijd namens de scheepseigenaar optreden en zich dus beroepen op overmacht. Einde citaat. Gelukkig hebben wij dus een goede een casco verzekering voor onze boot anders waren wij met de kosten blijven zitten, want zie die maar eens te verhalen bij een grote buitenlandse verzekeringsmaatschappij. Inderdaad dan gaan de kosten voor de advocaat, beslaglegging en het gerecht de schade te boven. Cees en Mieke Preijde –Meijer. Motorboot Zwerk.
Posted by preijde@wxs.nl
Asked on 25/01/2022 16:33

Beste Maarten, zonder een discussie aan te willen gaan; de schipper zegt, ik heb een probleem met mijn gashendels (op dat moment). Verder is het hier in NL goed geregeld zo als u kunt lezen, maar over de grenzen zijn er vaak andere opvattingen. Overigens heeft de schadeveroorzaker het eigen risico vandaag uit eigen zak naar ons overgemaakt. Eind goed al goed. met vr.groet Cees Preijde

Posted by preijde@wxs.nl
Answered On 26/01/2022 10:19

Ik vind de redenering van overmacht nogal zwak. De schipper erkende dat hij problemen had met de regulateurs en had dit moeten (laten) herstellen. Unigarant had er ook voor kunnen kiezen om het eigen risico te vergoeden omdat ze immers de kosten niet hoefden te maken van een rechtsgang. Bij een schadevaring aan onze pilot werden wij overigens ook geconfronteerd met het inhouden van ons eigen risico terwijl al bekend was dat de schuld bij de tegenpartij lag. Pas na de vergoeding door de tegenpartij kregen wij ons eigen risico terug. Begrijpelijk maar ik moest wel aan mijn opa denken: ”Verzekeraars; Een kind kan de premie brengen maar een vent met een paard en wagen krijgt de uitkering er niet vandaan” Maarten Vroombout

Posted by Maarten Vroombout
Answered On 26/01/2022 09:58