Onze motor valt stil

Bericht van Gunther en Valerie van de Pilot 44 “Jordi”

“Ons schip is pas weer te water gelaten, na onderhoudswerken deze winter.
We blijven echter met een vervelend probleem kampen dat zelfs door de jachtservice niet kan opgelost worden.
Onze motor, een Perkins , begint na meerdere uren varen en vooral bij hoger toerental plots te sputteren om dan stil te vallen.
Vervolgens kunnen we hem aanvankelijk niet opnieuw gestart krijgen.
Pas als je een 10 tal minuten wacht lukt het terug hem te starten.
Je begrijpt dat zoiets wel bijzonder vervelende situaties kan teweegbrengen op een drukke vaarroute bijvoorbeeld om nog maar niet over sluizencomplexen te spreken…
De motor is bekeken geworden en er zijn drukmetingen op uitgevoerd om te kijken of er ergens drukverlies was of dat er lucht werd aangezogen.
Dit bleek allemaal niet het geval.
Ook de oliefilters werden vervangen.
Ondertussen denkt de jachtservice dat het mogelijks iets zou te maken met onze dagtank en de aansluiting ervan? “

Kan iemand Gunther en Valerie helpen??

Graag uw informatie naar gunther_de_praeter@yahoo.com